42 764 PLN bez podatku z pierwszej licencji

co stanowi 50% kosztów uzyskania przychodów
w pierwszym roku wykorzystania licencji. Oznacza
to dwukrotnie niższy podatek dla licencjodawcy.

Dochód bez ZUS

Niezależnie od czasu trwania licencji, od dochodów
z jej tytułu, nie nalicza się składek na ubezpieczenie społeczne.

Rozliczenie zobowiązań wobec Spółki
Wygodne narzędzie dla udziałowców do rozliczania wewnętrznych zobowiązań w spółce prawa handlowego, np. rozliczeń kasowych.

Tarcza podatkowa
- 5 lat x 20% przed opodatkowaniem

Korzyść podatkowa dla spółki prawa handlowego, pozwalająca odliczać od podstawy opodatkowania wartość nabytej marki w amortyzacji bilansowej.

Aport marki
Podniesienie kapitału spółki poprzez niepieniężny aport wycenionego znaku towarowego. Ma to znaczenie w sytuacji tworzenia nowych udziałów, podwyższenia bezpieczeństwa spółki i jej aktywów.

Wycena marki
Budowa wymiernej, wycenianej wartości marki,
oprócz wartości firmy jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Własność praw jest często najważniejszym aktywem przy sprzedaży firmy.

Licencja
Zdolność do generowania dochodu przy właściwym cumowaniu własności praw, zwłaszcza majątkowch praw autorskich. Pozwala unikać podwójnego opodatkowania - licencja zamiast dywidendy.

Ochrona domeny
Dzięki ochronie prawnej marki, rozumianej jako słowno-graficzny znak towarowy, zapewnienie ekskluzywności wykorzystywania istotnych dla biznesu słów w komunikacji internetowej.

Zabezpieczenie wspólników
Znacznie mocniejszy, niż podział udziałów w spółce, sposób wzajemnego zabezpieczenia się wspólników. Współwłasność praw do marki zapewnia dochód
z tytułu generowanych przez nią zysków.

Sukcesja biznesu
Jedyny sposób przekazania biznesu prowadzonego jako działalność gospodarcza w sukcesji rodzinnej lub uposażenia osoby wskazanej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Projekcie Kapitał Marki wiem z:
Marka / firma
Imię i nazwisko
Telefon kontaktowy
Twój e-mail
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Wypełnij formularz.

Wyślemy zaproszenie na najbliższą Prezentację.

 

Projekt Kapitał Marki zapewnia ochronę i bezpieczeństwo,

korzyści prawne i podatkowe, wpływa na zyski, buduje wartość biznesu, otwiera rozwiązania finansowe i strategiczne, tworzy

niematerialne aktywa bilansowe.